#
 
< back

Size Charts - Girls' Loungewear & Underwear

Girl's Loungewear & Sleepwear

Size Height Weight
X-Small (4-5) 39-45 in. 32-41 lbs.
Small (6-6X) 45-48 in. 41-50 lbs.
Medium (7-8) 47-53 in. 50-68 lbs.
Large (10-12) 53-59 in. 68-87 lbs.
X-Large (14-16) 59-64 in. 87-115 lbs.

 

Toddler Pajamas & Sleepwear

Size
Height Weight
 2T 34.5- 36.5 in. 29-31 lbs.
3T 36.5- 38.5 in. 31-34 lbs.
4T 38.5- 41.5 in. 34-38 lbs. 
5T 41.5- 43.5 in. 38-42 lbs.